klub 412

organizováno pod záštitou Sboru CB v Černošicích - Hradecká 2192, 252 28 Černošice
Páteční setkání klubu 412 budou od pátku 8.ledna kvuli COVID situaci opět přesunuta do online prostředí. Odkaz na MS TEAMS zůstává stejný jako minulý rok.
Co

Klub 412 se věnuje dětem ve věku od první do páté třídy základní školy a učí je se zabavit taky někde jinde než doma u počítače.

 

Chceme klub 412 vést jako otevřený a srozumitelný nejen dětem z CB rodin, ale i dětem, které se sborem CB Černošice nemají nic společného.

Cílem klubu je dát dětem z Černošic a okolí příležitost k poznávání svého okolí a dozvědět se i základy křesťanství. Mimo to chceme, aby děti zažily spoustu legrace, zábavy a jiného vyžití se svými vrstevníky.

Jakmile děti vyrostou do vyššího věku, je tu možnost přejití do dorostu.

Jak

V klubu 412 se snažíme rozvíjet děti v duchu verše z Bible - Lukáše 2:52, kde se mluví o Ježíši, kterému tou dobou bylo cca 12 let („A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.”). Ve světle tohoto verše pomáháme dětem rozvíjet se ve 4 oblastech života:

Moudrost  – znalost přírody, uzly, šifry, táboření, zdravověda...

Tělesný růst  – hry, soutěže, bojovky, bobříky...

Přízeň u Boha – poznávání Bible, evangelia, ...

I u lidí – přátelství, spolupráce v teamu, pomoc lidem...

Kdy

Klub 412 se schází každý pátek v 16:00 v modlitebně CB (Hradecká 2192, Černošice) a program je na cca 1,5 hodiny do 17:30.

 

Během školního roku plánujeme i pár přespávaček, víkendových  akcí a v létě vždy zakončíme školní rok pořádným táborem.

 

Krom toho organizujeme pro děti i pro jejich rodiče cca 1x za měsíc sobotní výpravy, kde si děti vyzkoušejí a osvojí nabyté znalosti.

 

Z důvodu vládnách nařízení. byla většina našich akcí zrušena.

23.ledna - Sobotní výprava

Harmonogram na druhé pololetí bude vývěšen během ledna 2021

A krom toho všeho se samozřejme vidíme každý pátek v 16:00 na adrese Hradecká 2192, Černošice nebo v online prostředí MS TEAMS

 
 

Kontakty

Hradecká 2192, 252 28 Černošice

Email: cb.klub.412@gmail.com 

         Aleš Hubáček   |   +420-603-198-776   |   bobator@volny.cz

    Markéta Otavová  |   +420-603-198-776   |   marketotavova1@gmail.com

      Zdenka Uhrová   |   +420-778-761-566   |   zdeni.uhrova@gmail.com

Zdenka Truhlářová   |   +420-721-904-962   |   zdenka.cernosice@gmail.com

        Zdeněk Cvach   |   +420-733-358-266   |   zdenda.cvach@gmail.com

              Filip Trezzi   |   +420-725-317-019   |   filip@photoeye.cz

  • CB
  • White YouTube Icon
  • Facebook
 

© 2020 Proudly created with klub 412