klub 412

organizováno pod záštitou Sboru CB v Černošicích - Hradecká 2192, 252 28 Černošice
Co

Klub 412 se věnuje dětem ve věku od první do páté třídy základní školy a učí je se zabavit taky někde jinde než doma u počítače.

 

Chceme klub 412 vést jako otevřený a srozumitelný nejen dětem z CB rodin, ale i dětem, které se sborem CB Černošice nemají nic společného.

Cílem klubu je dát dětem z Černošic a okolí příležitost k poznávání svého okolí a dozvědět se i základy křesťanství. Mimo to chceme, aby děti zažily spoustu legrace, zábavy a jiného vyžití se svými vrstevníky.

Jakmile děti vyrostou do vyššího věku, je tu možnost přejití do dorostu.

Jak

V klubu 412 se snažíme rozvíjet děti v duchu verše z Bible - Lukáše 2:52, kde se mluví o Ježíši, kterému tou dobou bylo cca 12 let („A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.”). Ve světle tohoto verše pomáháme dětem rozvíjet se ve 4 oblastech života:

Moudrost  – znalost přírody, uzly, šifry, táboření, zdravověda...

Tělesný růst  – hry, soutěže, bojovky, bobříky...

Přízeň u Boha – poznávání Bible, evangelia, ...

I u lidí – přátelství, spolupráce v teamu, pomoc lidem...

Kdy

Klub 412 se schází každý pátek v 16:00 v modlitebně CB (Hradecká 2192, Černošice) a program je na cca 1,5 hodiny do 17:30.

 

Během školního roku plánujeme i pár přespávaček, víkendových  akcí a v létě vždy zakončíme školní rok pořádným táborem.

 

Krom toho organizujeme pro děti i pro jejich rodiče cca 1x za měsíc sobotní výpravy, kde si děti vyzkoušejí a osvojí nabyté znalosti.

 

24. října - Sobotní výprava

21-22.listopadu - Přespávačka v klubovně

19.prosince - Sobotní výprava

20.prosince - Vánoční bohoslužba

23.ledna - Sobotní výprava

Harmonogram na druhé pololetí bude vývěšen během prosince 2020

A krom toho všeho se samozřejme vidíme každý pátek v 16:00 na adrese Hradecká 2192, Černošice

 
 

Kontakty

Hradecká 2192, 252 28 Černošice

Email: cb.klub.412@gmail.com 

         Aleš Hubáček   |   +420-603-198-776   |   bobator@volny.cz

    Markéta Otavová  |   +420-603-198-776   |   marketotavova1@gmail.com

      Zdenka Uhrová   |   +420-778-761-566   |   zdeni.uhrova@gmail.com

Zdenka Truhlářová   |   +420-721-904-962   |   zdenka.cernosice@gmail.com

        Zdeněk Cvach   |   +420-733-358-266   |   zdenda.cvach@gmail.com

              Filip Trezzi   |   +420-725-317-019   |   filip@photoeye.cz

  • CB
  • White YouTube Icon
  • Facebook
 

© 2020 Proudly created with klub 412